تشکیل نشست بصیرتی با مضمون حقوق بشر آمریکایی و نقش ایران در قدرت موازنه جهانی
اجرای ششمین رزمایش مواسات و همدلی در آبادان
ستاد طرح اوقات فراغت تابستانه در حوزه شهدای ذوالفقاری
برگزاری کارگروه فرهنگی در حوزه سیدالشهدا(ع)
جلسه کارگروه تربیتی در حوزه سیدالشهدا(ع)
توزیع میوه نوبرانه بین نیازمندان
فرمانده حوزه مقاومت بسیج والفجر۸
فرمانده حوزه مقاومت بسیج والفجر۸ اروند از تشکیل نشست بصیرتی با مضمون حقوق بشر آمریکایی و نقش ایران در قدرت موازنه جهانی ویژه نیروهای بکارگیری شده در طرح شهید هاشمی در محل حوزه خبر داد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان از برگزاری رزمایش همدلی و مواسات توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)خبر داد
فرمانده حوزه شهدای ذوالفقاری آبادان از تشکیل جلسه بررسی چگونگی اجرای طرح اوقات فراغت در تابستان سال جاری خبر داد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع) آبادان از تشکیل جلسه کارگروه فرهنگی با حضور مسئول معاونت فرهنگی هنری ناحیه آبادان و رده های متناظر خود در حوزه و پایگاه های تابعه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل حوزه خبر داد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع)آبادان از تشکیل کارگروه تربیتی با حضور مسئولین تعلیم و تربیت ناحیه،حوزه و پایگاهای تابعه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در محل حوزه خبر داد.
فرمانده حوزه بسیج حضرت بقیه الله(عج) آبادان از حرکت جهادی بسیجیان پایگاه شهید علیپور مستقر در مسجد آیت الله طالقانی خبر داد.

اخبار پایگاه

۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۲:۰۸
ي, ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۲:۰۸
فرمانده حوزه مقاومت بسیج والفجر۸
فرمانده حوزه مقاومت بسیج والفجر۸ اروند از تشکیل نشست بصیرتی با مضمون حقوق بشر آمریکایی و نقش ایران در قدرت موازنه جهانی ویژه نیروهای بکارگیری شده در طرح شهید هاشمی در محل حوزه خبر داد.
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۰۶
ش, ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۰۶
فرمانده حوزه شهدای ذوالفقاری آبادان از تشکیل جلسه بررسی چگونگی اجرای طرح اوقات فراغت در تابستان سال جاری خبر داد.
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۰۰
ش, ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۰۰
فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع) آبادان از تشکیل جلسه کارگروه فرهنگی با حضور مسئول معاونت فرهنگی هنری ناحیه آبادان و رده های متناظر خود در حوزه و پایگاه های تابعه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل حوزه خبر داد.
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۱:۰۹
پ, ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۱:۰۹
فرمانده حوزه بسیج حضرت بقیه الله(عج) آبادان از حرکت جهادی بسیجیان پایگاه شهید علیپور مستقر در مسجد آیت الله طالقانی خبر داد.
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۰:۴۱
پ, ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۰:۴۱
فرمانده حوزه بسیج والفجر۸ اروند از برپایی اردوی جهادی پایگاه محور توسط بسیجیان پایگاه شهید رجایی مستقر در مسجد حسنین خبر داد.

اخبار حوزه ها

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۰۶
ش, ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۰۶
فرمانده حوزه شهدای ذوالفقاری آبادان از تشکیل جلسه بررسی چگونگی اجرای طرح اوقات فراغت در تابستان سال جاری خبر داد.
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۷:۴۹
ش, ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۷:۴۹
فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع)آبادان از تشکیل کارگروه تربیتی با حضور مسئولین تعلیم و تربیت ناحیه،حوزه و پایگاهای تابعه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در محل حوزه خبر داد.
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ - ۱۰:۳۷
پ, ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ - ۱۰:۳۷
فرمانده حوزه بسیج شهدای ذوالفقاری از تشکیل یکی از حلقه های شبکه تربیتی صالحین(حلقه سرگروها)در محل حوزه خبر داد
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - ۲۰:۲۲
ش, ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - ۲۰:۲۲
فرمانده حوزه بسیج والفجر۸ اروند از برگزاری کارگاه آموزش چگونگی اجرای گشت رضویون ویژه مسئولین عملیات پایگاها و سرتیم های گشت با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی خبر داد.
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ - ۱۵:۵۵
ج, ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ - ۱۵:۵۵
بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید دقایقی ناحیه بهبهان حفظ امنیت ، نظم و گندزدایی میعادگاه نمازجمعه بهبهان را انجام دادند.

فرهنگی

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۰۰
ش, ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۰۰
فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع) آبادان از تشکیل جلسه کارگروه فرهنگی با حضور مسئول معاونت فرهنگی هنری ناحیه آبادان و رده های متناظر خود در حوزه و پایگاه های تابعه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل حوزه خبر داد.

سازمان

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۱۳
ش, ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۱۳
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان از برگزاری رزمایش همدلی و مواسات توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)خبر داد

فعالیت های جهادی

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۰:۴۱
پ, ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۰:۴۱
فرمانده حوزه بسیج والفجر۸ اروند از برپایی اردوی جهادی پایگاه محور توسط بسیجیان پایگاه شهید رجایی مستقر در مسجد حسنین خبر داد.

اجتماعی

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۱۳
ش, ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۰۸:۱۳
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان از برگزاری رزمایش همدلی و مواسات توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)خبر داد

چند رسانه ای

شاخصه های انتخاب اصلح(۶)
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۹:۰۰