آموزش نظامی و قانون بکار گیری سلاح جنگی
سرکشی از حلقات صالحین
سرکشی از حلقات صالحین
*موضوع:اعتیاد ، عوامل و اهداف پیشگیری از اعتیاد*
بسیج سازندگی مساجد روستاهای مسجدسلیمان را بازسازی می‌کند
همایش توانمندسازی حلقه های صالحین در دفتر امام جمعه سوسنگرد برگزار شد
سپاه و مردم متعلق به یکدیگرند
آموزش نظامی حلقات صالحین نو نهالان
آموزش نظامی سلاح و قانون نحوه بکار گیری سلاح جنگی توسط مربی سلاح با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید دانش ناحیه مقاومت بسیج شوش دانیال (ع)
سرکشی از حلقات صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مقاومت بسیج شهید دانش ناحیه مقاومت بسیج شوش دانیال (ع)
سرکشی میدانی از حلقات صالحین پایگاه ها توسط فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید دانش
سرکشی از حلقات صالحین
طرح قرارگاه جواد الائمه (ع)حوزه مقاومت بسیج شهید دانش ناحیه مقاومت بسیج شوش دانیال (ع)
*عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد*اعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی است عوامل متعددی در اتیولوژی سوء مصرف و اعتیاد موثر هستند که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می شوند. عوامل موثر بر فرد، محیط فرد و کلیه علل و عوامل درهم بافته ای هستند که بر یکدیگر تاثیر می گذارند. درک کلیه علل و عوامل زمینه ای موجب می شود تا روند پیشگیری، شناسایی، درمان و پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی شود.براین، آشنایی با عوامل زمینه ساز مستعد کنندهدر مقابل آن از دو جهت ضرورت دارد:۱- شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد و اقدامهای پیشگیرانه لازم برای آنان؛۲- انتخاب نوع درمان و اقدامهای خدماتی، حمایتی و مشاوره ای لازم برای معتادان.  *عوامل مخاطره آمیز*عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد شامل عوامل فردی، عوامل بین فردی و محیطی و عوامل اجتماعی است.*عوامل مخاطره آمیز فردی* □  دوره نوجوانی □  استعداد ارثی □  صفات شخصیتی:   ●  صفات ضد اجتماعی   ●  پرخاشگری   ●  اعتماد به نفس پایین □  اختلالهای روانی:   ● افسردگی اساسی   ● فوبی □  نگرش مثبت به مواد □  موقعیتهای مخاطره آمیز:   ● ترک تحصیل   ● بی سرپرستی*عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی* □  عوامل مربوط به خانواده:   ● غفلت از فرزندان   ● وجود الگوی نامناسب در خانواده   ● خانواده آشفته □  عوامل مربوط به دوستان:  ● دوستان مصرف کننده مواد □  عوامل مربوط به مدرسه:   ● فقدان محدودیت   ● فقدان حمایت □  عوامل مربوط به محل سکونت:   ● شیوع خشونت و اعمال خلاف*عوامل مخاطره آمیز اجتماعی* □  فقدان قوانین و مقررات جدی ضد مواد مخدر □  بازار مواد □  مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی □  کمبود فعالیتهای جایگزین □  کمبود امکانات حمایتی، مشاوره ای و درمانی □  توسعه صنعتی، محرومیت اجتماعی- اقتصادی*اجرای فعالیت‌های پیشگیری از طریق محل‌های کار و مکان‌های تجمع* سوء‌مصرف مواد، دربعضی از شاغلین و برخی از مکان‌های اشتغال شایع تر است، به همین دلیل،‌بازدهی کار و سلامت کارکنان در معرض خطر قرار می‌گیرد. مکان‌هائی که کارکنان آن را جوانان تشکیل می‌دهند( سرباز خانه‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاهها و واحدهای حمل ونقل) و فرایند کار با استرس بیشتری همراه است، مکان‌های مخاطره آمیزی هستند که به توجه بیشتری نیاز داشته و در اولویت قرار دارند. استراتژی‌های پیشگیری از طریق محل کار عبارتند از :الف ـ آگاه سازی مدیران،مسئولان و کارفرمایان ب ـ ایجاد امکانات مشاوره و درمان پ ـ وضع واجرای قوانین مربوط به سوء مصرف، حمل یا فروش مواد ت ـ آموزش و تقویت بهداشت عمومی‌*فعالیت‌های پیشگیری با استفاده از رسانه‌ها*رسانه‌ها در شکل دادن و تقویت هنجارهای اجتماعی بسیار اهمیت دارند. از این میان،‌رادیو و تلویزیون نفوذ بیشتری دارند ولی نقش روزنامه‌ها و مجلات، پوسترها و آگهی‌های تبلیغاتی را در ایجاد نگرش‌ها و ارزش‌ها نباید نادیده گرفت. برنامه‌های پیشگیری که از ساختار رسانه‌ها استفاده می‌کنند، هنگامی موفقیت بیشتری خواهند داشت که با استراتژی‌های دیگر همراه شوند، زیرا مطالعاتی که بر تاثیر رسانه‌ها شده، نشان داده اند که اگرچه رسانه‌ها موجب افزایش آگاهی جمعیت هدف می‌شوند، اما به تنهائی نمی‌توانند تغییر محسوسی در رفتار آنان ایجاد نمایند.*روش‌هائی که در رسانه‌های مد نظر قرار می‌گیرند عبارتند از* الف ـ ارتباط با نویسندگان و کارگردانان ب  ـ استفاده از چهره‌های محبوب در رسانه‌ها پ  ـ استفاده از معتادان آسیب دیده در رسانه‌ها   ت  ـ ‌استفاده از سایر روش‌های مکمل مانند جلسات بحث، نقد و تبادل نظر درمورد محتوای فیلم‌های نمایش داده شده و...*اجرای فعالیت‌های پیشگیری از طریق مدرسه ومعلمان*ساختار مدرسه دربرنامه‌های وسیع پیشگیری سهم به سزائی دارد. هزینة ملاحظاتی که از طریق مدرسه صورت می‌گیرند نسبتاً کمتر است. همراهی مدرسه در برنامه‌های جامع اجتماعی موجب می‌شود تا پیام‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌های واحدی به نوجوانان منتقل شود. هنگامی که از ساختار مدرسه درعملیات پیشگیری استفاده می‌شود، نمی‌توان تنها افرادی را که بیشتر درمعرض خطر هستند (‌مانند کسانی که دارای صفات شخصیتی مستعد کننده می‌باشند) تحت پوشش قرار داد، زیرا این خطر وجود دارد که به آنان مارک «داشتن پتانسیل اعتیاد» زده شده و این پیام به فرد داده شود که «در آینده معتاد خواهی شد.»*الف ـ دخالت دادن والدین به روش‌های زیر* ـ برگزاری جلساتی برای آگاه کردن والدین از خطر مواد و دادن آموزش‌های لازم ـ دادن جزوه‌ها یابروشورهای آموزشی به والدین   ـ ترغیب والدین به شرکت در تشکیلات والدین از طریق انجمن اولیاء و مربیان برای ایفای نقش‌های فعال تر*ب ـ برگزاری دوره‌های آموزشی یا روش‌های تغییر نگرش دانش آموزان**پ ـ وضع مقررات واضح دررابطه با مواد**ت ـ ‌ایجاد امکانات مشاوره ودرمان**ث- آگاه سازی معلمان**ج ـ اصلاح روش تدریس و برخورد بادانش آموزان**چ ـ آموزش مهارتهای ارجاع دادن**ح ـ استفاده از معلمان برای آموزش اطلاعات* *فعالیت‌های پیشگیری متمرکز بر آموزش و آگاه سازی والدین*○الف ـ آموزش اطلاعات لازم در مورد مواد○ب  ـ افزایش مهارت لازم برای ساختن پیوندهای قوی خانوادگی    ـ برقراری ارتباط صمیمانه با کودکان    ـ بالابردن اعتماد به نفس    ـ ایجاد سیستم ارزشی قوی○پ ـ وضع مقررات واضح درخانواده○ت ـ آموزش الگوی خوب بودن○ث ـ تشویق فعالیت‌های سالم و خلاق○ج ـ‌ ترغیب تشکیلات و الدین*استراتژی های پیشگیری از اعتیاد-فعالیت‌های متمرکز برفرد**فعالیت‌های متمرکز برفرد*■الف ـ دادن اطلاعات در مورد مضرات مصرف مواد■ب ـ تاثیر برارزش‌ها و نگرش‌ها تغییر نگرش‌های مثبت و تثبیت نگرش‌های منفی نسبت به مصرف مواد مخدر■پ ـ آموزش مهارت‌های اجتماعی و تطابق با استرس‌ها■ت ـ آموزش مقاومت در مقابل فشار‌های دوستان:■ج ـ ارضای نیازهای اجتماعی و روانی نوجوانان■چ- ‌الگوبخشی و آموزش از طریق همسالان*روش‌های پیشگیری اولیه عبارتند از*۱- از بین بردن علل۲- کاهش عوامل مخاطره آمیز۳- افزایش مقاومت فرد۴- جلوگیری از سرایت بیماری*عوامل اصلی برای سرایت به بیماری اعتیاد**دوستان ناباب : عامل عمدة اعتیاد*محل سکونت یا دوست*ویژگی دورة جوانی*شرایط عاطفی*روش‌‌های مقابله با فشار همسالان*واکسیناسیون ذهنیآموزش قاطعیتآموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی*پیشنهادات*-  برنامه‌ریزی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان بعنوان یک گروه درمعرض خطر از طریق گسترش فضا‌های ورزشی ، فرهنگی، هنری و آموزشی .-  برنامه‌ریزی برای آموزش روش‌‌های قاطعیت،مهارت‌های زندگی و واکسیناسیون ذهنی به افراد درمعرض خطر.-   آموزش والدین برای برخورد تربیتی مناسب با فرزندان و امن کردن محیط خانه برای پیشگیری از فرار عاطفی فرزندان و نیز*با سلام خدمت دوستان**موضوع: اعتیاد و اهداف پیشگیری از اعتیاد**عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد*اعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی است عوامل متعددی در اتیولوژی سوء مصرف و اعتیاد موثر هستند که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می شوند. عوامل موثر بر فرد، محیط فرد و کلیه علل و عوامل درهم بافته ای هستند که بر یکدیگر تاثیر می گذارند. درک کلیه علل و عوامل زمینه ای موجب می شود تا روند پیشگیری، شناسایی، درمان و پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی شود.براین، آشنایی با عوامل زمینه ساز مستعد کنندهدر مقابل آن از دو جهت ضرورت دارد:۱- شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد و اقدامهای پیشگیرانه لازم برای آنان؛۲- انتخاب نوع درمان و اقدامهای خدماتی، حمایتی و مشاوره ای لازم برای معتادان.  *عوامل مخاطره آمیز*عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد شامل عوامل فردی، عوامل بین فردی و محیطی و عوامل اجتماعی است.*عوامل مخاطره آمیز فردی* □  دوره نوجوانی □  استعداد ارثی □  صفات شخصیتی:   ●  صفات ضد اجتماعی   ●  پرخاشگری   ●  اعتماد به نفس پایین □  اختلالهای روانی:   ● افسردگی اساسی   ● فوبی □  نگرش مثبت به مواد □  موقعیتهای مخاطره آمیز:   ● ترک تحصیل   ● بی سرپرستی*عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی* □  عوامل مربوط به خانواده:   ● غفلت از فرزندان   ● وجود الگوی نامناسب در خانواده   ● خانواده آشفته □  عوامل مربوط به دوستان:  ● دوستان مصرف کننده مواد □  عوامل مربوط به مدرسه:   ● فقدان محدودیت   ● فقدان حمایت □  عوامل مربوط به محل سکونت:   ● شیوع خشونت و اعمال خلاف*عوامل مخاطره آمیز اجتماعی* □  فقدان قوانین و مقررات جدی ضد مواد مخدر □  بازار مواد □  مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی □  کمبود فعالیتهای جایگزین □  کمبود امکانات حمایتی، مشاوره ای و درمانی □  توسعه صنعتی، محرومیت اجتماعی- اقتصادی*اجرای فعالیت‌های پیشگیری از طریق محل‌های کار و مکان‌های تجمع* سوء‌مصرف مواد، دربعضی از شاغلین و برخی از مکان‌های اشتغال شایع تر است، به همین دلیل،‌بازدهی کار و سلامت کارکنان در معرض خطر قرار می‌گیرد. مکان‌هائی که کارکنان آن را جوانان تشکیل می‌دهند( سرباز خانه‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاهها و واحدهای حمل ونقل) و فرایند کار با استرس بیشتری همراه است، مکان‌های مخاطره آمیزی هستند که به توجه بیشتری نیاز داشته و در اولویت قرار دارند. استراتژی‌های پیشگیری از طریق محل کار عبارتند از :الف ـ آگاه سازی مدیران،مسئولان و کارفرمایان ب ـ ایجاد امکانات مشاوره و درمان پ ـ وضع واجرای قوانین مربوط به سوء مصرف، حمل یا فروش مواد ت ـ آموزش و تقویت بهداشت عمومی‌*فعالیت‌های پیشگیری با استفاده از رسانه‌ها*رسانه‌ها در شکل دادن و تقویت هنجارهای اجتماعی بسیار اهمیت دارند. از این میان،‌رادیو و تلویزیون نفوذ بیشتری دارند ولی نقش روزنامه‌ها و مجلات، پوسترها و آگهی‌های تبلیغاتی را در ایجاد نگرش‌ها و ارزش‌ها نباید نادیده گرفت. برنامه‌های پیشگیری که از ساختار رسانه‌ها استفاده می‌کنند، هنگامی موفقیت بیشتری خواهند داشت که با استراتژی‌های دیگر همراه شوند، زیرا مطالعاتی که بر تاثیر رسانه‌ها شده، نشان داده اند که اگرچه رسانه‌ها موجب افزایش آگاهی جمعیت هدف می‌شوند، اما به تنهائی نمی‌توانند تغییر محسوسی در رفتار آنان ایجاد نمایند.*روش‌هائی که در رسانه‌های مد نظر قرار می‌گیرند عبارتند از* الف ـ ارتباط با نویسندگان و کارگردانان ب  ـ استفاده از چهره‌های محبوب در رسانه‌ها پ  ـ استفاده از معتادان آسیب دیده در رسانه‌ها   ت  ـ ‌استفاده از سایر روش‌های مکمل مانند جلسات بحث، نقد و تبادل نظر درمورد محتوای فیلم‌های نمایش داده شده و...*اجرای فعالیت‌های پیشگیری از طریق مدرسه ومعلمان*ساختار مدرسه دربرنامه‌های وسیع پیشگیری سهم به سزائی دارد. هزینة ملاحظاتی که از طریق مدرسه صورت می‌گیرند نسبتاً کمتر است. همراهی مدرسه در برنامه‌های جامع اجتماعی موجب می‌شود تا پیام‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌های واحدی به نوجوانان منتقل شود. هنگامی که از ساختار مدرسه درعملیات پیشگیری استفاده می‌شود، نمی‌توان تنها افرادی را که بیشتر درمعرض خطر هستند (‌مانند کسانی که دارای صفات شخصیتی مستعد کننده می‌باشند) تحت پوشش قرار داد، زیرا این خطر وجود دارد که به آنان مارک «داشتن پتانسیل اعتیاد» زده شده و این پیام به فرد داده شود که «در آینده معتاد خواهی شد.»*الف ـ دخالت دادن والدین به روش‌های زیر* ـ برگزاری جلساتی برای آگاه کردن والدین از خطر مواد و دادن آموزش‌های لازم ـ دادن جزوه‌ها یابروشورهای آموزشی به والدین   ـ ترغیب والدین به شرکت در تشکیلات والدین از طریق انجمن اولیاء و مربیان برای ایفای نقش‌های فعال تر*ب ـ برگزاری دوره‌های آموزشی یا روش‌های تغییر نگرش دانش آموزان**پ ـ وضع مقررات واضح دررابطه با مواد**ت ـ ‌ایجاد امکانات مشاوره ودرمان**ثـ آگاه سازی معلمان**ج ـ اصلاح روش تدریس و برخورد بادانش آموزان**چ ـ آموزش مهارتهای ارجاع دادن**ح ـ استفاده از معلمان برای آموزش اطلاعات* *فعالیت‌های پیشگیری متمرکز بر آموزش و آگاه سازی والدین*○الف ـ آموزش اطلاعات لازم در مورد مواد○ب  ـ افزایش مهارت لازم برای ساختن پیوندهای قوی خانوادگی    ـ برقراری ارتباط صمیمانه با کودکان    ـ بالابردن اعتماد به نفس    ـ ایجاد سیستم ارزشی قوی○پ ـ وضع مقررات واضح درخانواده○ت ـ آموزش الگوی خوب بودن○ث ـ تشویق فعالیت‌های سالم و خلاق○ج ـ‌ ترغیب تشکیلات و الدین*استراتژی های پیشگیری از اعتیاد-فعالیت‌های متمرکز برفرد**فعالیت‌های متمرکز برفرد*■الف ـ دادن اطلاعات در مورد مضرات مصرف مواد■ب ـ تاثیر برارزش‌ها و نگرش‌ها تغییر نگرش‌های مثبت و تثبیت نگرش‌های منفی نسبت به مصرف مواد مخدر■پ ـ آموزش مهارت‌های اجتماعی و تطابق با استرس‌ها■ت ـ آموزش مقاومت در مقابل فشار‌های دوستان:■ج ـ ارضای نیازهای اجتماعی و روانی نوجوانان■چ- ‌الگوبخشی و آموزش از طریق همسالان*روش‌های پیشگیری اولیه عبارتند از*۱- از بین بردن علل۲- کاهش عوامل مخاطره آمیز۳- افزایش مقاومت فرد۴- جلوگیری از سرایت بیماری*عوامل اصلی برای سرایت به بیماری اعتیاد**دوستان ناباب : عامل عمدة اعتیاد*محل سکونت یا دوست*ویژگی دورة جوانی*شرایط عاطفی*روش‌‌های مقابله با فشار همسالان*واکسیناسیون ذهنیآموزش قاطعیتآموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانیعوامل پیشگیری از اعتیاد-  برنامه‌ریزی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان بعنوان یک گروه درمعرض خطر از طریق گسترش فضا‌های ورزشی ، فرهنگی، هنری و آموزشی .-  برنامه‌ریزی برای آموزش روش‌‌های قاطعیت،مهارت‌های زندگی و واکسیناسیون ذهنی به افراد درمعرض خطر.-   آموزش والدین برای برخورد تربیتی مناسب با فرزندان و امن کردن محیط خانه برای پیشگیری از فرار عاطفی فرزندان و نیز واگذاری مسئولیت و اجازة ابراز وجود به آنان جهت پیشگیری از انتخاب راه‌های انحرافی ابراز وجود ازسوی این گروه.-   ایجاد تشکل‌‌های دانش‌آموزی بعنوان مفری برای کسب هویت با تأکید ویژه بر اهداف تفریحی ، آموزشی و هنری .
فرمانده سپاه مسجدسلیمان:
فرمانده سپاه مسجدسلیمان از بازسازی مساجد روستاهای محروم این شهرستان از سوی بسیج سازندگی خبر داد.
همایش توانمندسازی حلقه های صالحین حوزه مقاومت بسیج سردار شریفی در دفتر امام جمعه شهر سوسنگرد برگزار شد.
فرمانده کل سپاه:
سرلشکر محمدعلی جعفری به برخی تلاش‌ها برای دامن زدن به بحث‌های نازل رسانه‌ای درباره سپاه اشاره کرد و گفت: ما برای مردم ایران جان می‌دهیم پس برایمان خیلی سخت نیست که زخم زبان‌ها را به جان بخریم.

اخبار حوزه ها

۱۳۹۶/۰۴/۱۷ - ۱۱:۵۵
۷۹۸/۰۶/۲۹ - ۱۱:۵۵
همایش توانمندسازی حلقه های صالحین حوزه مقاومت بسیج سردار شریفی در دفتر امام جمعه شهر سوسنگرد برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - ۱۰:۰۶
۷۹۸/۰۶/۲۳ - ۱۰:۰۶
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهبهان از اعزام ۶۷۰نفر بسیجیان ناحیه بهبهان به مشهد مقدس در قالب طرح صالحین خبر داد.
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ - ۲۰:۰۰
۷۹۸/۰۶/۱۹ - ۲۰:۰۰
فراخوانی گردان بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش صیدون شهرستان باغملک باهدف حفظ انسجام نیروها در منطقه زیارتی امام زاده عبدالله ع برگزار گردید.
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۱۲:۰۲
۷۹۸/۰۶/۱۲ - ۱۲:۰۲
فرمانده حوزه مقاومت مالک اشتر بخش صیدون:
نشست صمیمی فرمانده حوزه مقاومت مالک اشتر بخش صیدون با فرماندهان پایگاه ها و اعضای شورای حوزه و فرمانده گردان برگزار شد
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - ۱۱:۲۸
۷۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۱:۲۸
نشست صمیمی (طرح مودت) فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان دشت آزادگان برگزارشد .

اخبار پایگاه

۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۲۳:۳۵
۷۹۸/۰۷/۱۵ - ۲۳:۳۵
آموزش نظامی حلقات صالحین نو نهالان
آموزش نظامی سلاح و قانون نحوه بکار گیری سلاح جنگی توسط مربی سلاح با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید دانش ناحیه مقاومت بسیج شوش دانیال (ع)
سرکشی از حلقات صالحین
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۲۳:۲۰
۷۹۸/۰۷/۱۵ - ۲۳:۲۰
سرکشی از حلقات صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مقاومت بسیج شهید دانش ناحیه مقاومت بسیج شوش دانیال (ع)
سرکشی میدانی از حلقات صالحین پایگاه ها توسط فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید دانش
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۳:۲۸
۷۹۸/۰۷/۰۸ - ۱۳:۲۸
یک خانواده باغملکی هفت روز پس از به دنیا آمدن اولین فرزندشان نام او را در بسیج ثبت کردند.
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - ۱۳:۱۵
۷۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳:۱۵
فرمانده سپاه مسجدسلیمان:
فرمانده سپاه مسجدسلیمان از بازسازی مساجد روستاهای محروم این شهرستان از سوی بسیج سازندگی خبر داد.
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - ۱۲:۲۶
۷۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۲:۲۶
پایگاه های تابعه
سپاه هیچ اقدام تروریستی در حریم کشور عزیز ایران را بدون پاسخ نخواهد گذاشت، همان طور که الأن دشمن سیلی سختی را با پرتاب موشک های ایران اسلامی خورد

سازمان

۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۲۳:۳۵
۷۹۸/۰۷/۱۵ - ۲۳:۳۵
آموزش نظامی حلقات صالحین نو نهالان
آموزش نظامی سلاح و قانون نحوه بکار گیری سلاح جنگی توسط مربی سلاح با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید دانش ناحیه مقاومت بسیج شوش دانیال (ع)

فرهنگی

سرکشی از حلقات صالحین
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ - ۲۳:۲۰
۷۹۸/۰۷/۱۵ - ۲۳:۲۰
سرکشی از حلقات صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه مقاومت بسیج شهید دانش ناحیه مقاومت بسیج شوش دانیال (ع)
سرکشی میدانی از حلقات صالحین پایگاه ها توسط فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید دانش

اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶/۰۲/۲۱ - ۰۷:۳۴
۷۹۸/۰۵/۰۳ - ۰۷:۳۴
جهادگران بسیجی حوزه ۵ شهری شهر اهواز با درک عمق محرومیت، این بار با جستجوی باب دیگری برای جهاد، دیوار مدرسه دخترانه شهید خانعلی که از لحاظ استحکام خطر آفرین و فرسوده بود توسط گروه جهادی تخریب و مجدد باسازی نمودند.

اجتماعی

۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۳:۲۸
۷۹۸/۰۷/۰۸ - ۱۳:۲۸
یک خانواده باغملکی هفت روز پس از به دنیا آمدن اولین فرزندشان نام او را در بسیج ثبت کردند.

چند رسانه ای

شاخصه های انتخاب اصلح(۶)
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۹:۰۰